Turkoder

Dersom du ikke har Ti på Topp APPen kan du registrere turen din via min side med en turkode.

Her finner du oversikt over turkodene som du legger inn etter du besøkt et turmål.

Berg-Stien kode: ABB211
Essoskogen kode: AFB421
Farrisstien: GBS321
Haugenåsen: BEW145
Holtefjell: BÅD992
Knappen: GJB735
Kyststi Grevestien: BNN922
Kyststi Hvasser: YTV221
Kystisti Stokke: BSB719
Kystisti Karlsvika-Vallø - GPE921
Nyhusskogen og Prestegårdsskogen - INC726
Rolighetsåsen PMD259
Ruketuten: BWE730
Salsås: QBV821
Skibergfjell: PØQobf
Trollfoss: ÅPW82s
Trollsvannet Rundt: GSN419
Vetan: VEF821
Vettakollen: BPK888
Yksnøy til Tønsberg Tønne: KBO391

Tilbake til hovedside